Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

09.07.2012 - Ενημέρωση για τη Διαδικασία Σύνταξης Πίνακα Προσληπτέων


  1. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, θα καλέσει τους επιλεγέντες ωφελούμενους να  αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεγεί.
  2. Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ θα τον ενημερώσει, με τρόπο αδιαμφισβήτητο, ότι εάν δεν προσέλθει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει στη διαγραφή και αντικατάστασή του.
  3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ θα ανακοινώσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, ο οποίος θα διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ και στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου