Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

02.07.2012_Παράταση Προκήρυξης Κοινωφελούς Εργασίας Ανατολικής Αττικής_Δήμος Ωρωπού


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Παράταση Προκήρυξης για Κοινωφελή Εργασία στο Δήμο Ωρωπού (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 68.907/01/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής – ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Ανακοινώνει
ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012 (ώρα 15:00 μ.μ.).
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Π. Παπαδέλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου