Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

18.10.2012_3η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΠΕ Πειραιά

3η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 68.905/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
για Κοινωφελή Εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
 Για τους πίνακες αποτελεσμάτων, παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου