Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

10.10.2012_2η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

2η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 68.906/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
για Κοινωφελή Εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
 Για τους πίνακες αποτελεσμάτων, παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου